کتاب فیلمنامه بیداری رویاها

کتاب فیلمنامه بیداری رویاها

نویسنده: محمدرضا گوهری
انتشارات: سوره مهر
تاریخ نشر: 1391
تعداد صفحات:112
قطع: رقعی
نوبت چاپ: دوم
قیمت: 80000 ریال
شمارگان: 2500

کتاب بیداری رویا ها مربوط به دوران آغازین جنگ است. مردانی که به جنگ می‌رفتند و برنمی‌گشتند. کتاب بیداری رویا ها مربوط به دوران آغازین جنگ است. مردانی که به جنگ می‌رفتند و برنمی‌گشتند. خانواده‌های آنان در تنگنای شدید قرار می‌گرفتند. اگر به خانواده‌ای اطلاع داده می‌شد که پدر خانواده کشته شده است کم‌کم آرام می‌شدند. اما برای خانواده‌ای که خبر درستی از گمشدة خود نداشتند شرایط دشواری به وجود می‌آمد. انتظار کشنده‌ترین درد این روزگار است. رخشانه طعم این انتظار را به خوبی چشیده .رخشانه، این کوه درد، تن به سرنوشت محتوم می‌سپارد. وقتی هیچ کورسویی از زنده بودن ایوب به او نمی‌رسد، به خاطر تنها پسرش،ایثار می‌کند و شویی به خانة ویران‌شده‌اش راه می‌‌یابدکه اتفاقاً همخون ایوب است؛ داود، جوانی که مردانگی را از سلفش ایوب به ارث برده است. اما وای به روزی که ایوب زنده باشد.کیان خانواده، مردانگی داود و ایثار رخشانه در بلوای زندگی ایوب رنگ می‌بازد و رخشانه نقل مجلس خاله زنکان و فامیل نمایان می‌شود. راهی که رخشانه می‌‌پیماید، از آدمی و توانش به دور است. به اسطوره تنه می‌زند. اخگر را به تنهایی در دستانش می‌فشارد. می‌سوزد از درون و برون. اما می‌ایستد تا کیان خانواده‌اش را به دست باد نسپارد. حمید این میوه عشق اولین را به سرانجام نیک می‌رساند و داود این مرد نسل دومی را هوشیار می‌کند که بی‌گناهی‌اش تا ابد میان او و خدایش آذین پیشانی مردان خواهد بود. اما رخشانه دلی مستقل دارد؛ روحی فرهیخته و روانی پاک و غروری بی‌مانند. حالا دیگر هیچ چیز نمی‌تواند متانت از دست رفته‌اش را به او بازگرداند؛ مگر تردید در همراهی با جریان آب ؛ اما می‌کوشد اثبات کند زن ایرانی مستقل است، در دنیایی که سنت کهن تمام استقلالش را به زیر کشیده است.