نقد آثار

نقدی بر فیلم "یک تکه نان" ساخته کمال تبریزی
به قلم: محمدرضا محقق
منبع: سایت کافه نقد

نقدی بر فیلم "یک تکه نان" ساخته کمال تبریزی
به قلم: احمد میر احسان
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه

نقدی بر فیلم "خیلی دور خیلی نزدیک" ساخته رضا میرکریمی
به قلم: مرضیه بهرامی برومند
منبع: سایت انسان شناسی و فرهنگ

نقدی بر فیلم "یک تکه نان" ساخته کمال تبریزی
به قلم: مجتبی شاعری
منبع: سایت تبیان

ظریف و دقیق اما ناکافی

نقدی بر فیلم "رخ دیوانه" ساخته ابوالحسن داوودی
منبع: روزنامه جام جم

نقدی بر فیلم "رخ دیوانه" ساخته ابوالحسن داوودی
به قلم: علیمحمد رهنما
منبع: رجانیوز

نقدی بر فیلم "رخ دیوانه" ساخته ابوالحسن داوودی
به قلم: کورش جاهد
منبع: قطره

نقدی بر فیلم "رخ دیوانه" ساخته ابوالحسن داوودی
به قلم: ایمان عباسی
منبع: نقد فارسی

نقدی بر فیلم "یه حبه قند" ساخته سیدرضا میرکریمی
به قلم: هوشنگ گلمکانی
منبع: مجله هنری هفت

نقدی بر فیلم "یه حبه قند" ساخته سیدرضا میرکریمی
به قلم: روبرت صافاریان
منبع: روبرت صافاریان

نقدهایی بر فیلم "یه حبه قند" ساخته سیدرضا میرکریمی
ترجمه: محمدرضا صامتی
منبع: تبیان