کارگاه فیلمنامه نویسی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید ویژه آثار منتخب هنرمندان یزدی از 22 تا 23 آذرماه در یزد برگزار شد.

در این کارگاه دو روزه که 14 نفر از منتخبان بخش فیلمنامه جشنواره حضور داشتند، محمدرضا گوهری به نقد و بررسی هر یک از فیلمنامه های منتخب پرداخت.

 Director: Abolhasan Davoodi
Writer: M.R.Gohari
Producer: Bita Mansoori

 IMDB 

 Director: Ramtin Lavafi
Writer: M.R.Gohari
Producer: Siamak Poursharif

   IMDB

 Director: Mohammadali Bashe Ahangar
Writer: M.R.Gohari
Producer: Abolqasem Hoseini

IMDB

 Director: Mohammadali Bashe Ahangar
Writer: M.R.Gohari
Producer: Ali Ashtianipour

 Director: Seyed Reza Mirkarimi
Writer: M.R.Gohari, Seyed Reza Mirkarimi
Producer: Seyed Reza Mirkarimi

 Director: Masoud Naqashzadeh
Writer: M.R.Gohari
Producer: Hosein Kalami

 Director: Mohammadali Bashe Ahangar
Writer: M.R.Gohari,Mohammadali Bashe Ahangar
Producer: Seyed Ahmad Miralaei

 Director: Rouholah Hejazi
Writer: M.R.Gohari
Producer: Saeed Saadi

 Director: Seyed Reza Mirkarimi
Writer: M.R.Gohari, Seyed Reza Mirkarimi
Producer: Seyed Reza Mirkarimi